Про Cпілку

Юридична інформація

Розкриття інформації

Повна назва

Церковна кредитна спілка “Анісія”

Ідентифікаційний код юридичної особи

23882942

Місцезнаходження

79008, Львівська область, Львівський район, місто Львів, площа Ринок, 9

Дата державної реєстрації

22 січня 2004 року

Відомості про державну реєстрацію в ЄДР

Дата та номер державної реєстрації: 22.01.2004р.
Номер запису: 1 415 120 0000 005348
Ідентифікаційний код юридичної особи: 23882942

Адреса веб-сайту:

anisia.lviv.ua

Що таке кредитна спілка?

Відповідно до Закону України “Про кредитні спілки”: ” Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки ”.

Кредитна спілка утворюється на основі об’єднання громадян за професійною, територіальною чи іншою ознакою, яка зазначається в статуті кредитівка і є визначальною при прийнятті її нових членів.

Управління кредитною спілкою здійснюється на демократичних засадах, що означає, що незалежно від моменту вступу чи розміру внеску, кожен учасник кредитівки має право одного голосу. Таким чином забезпечується захист інтересів усіх без винятку учасників кредитівки. Кредитна спілка є відкритою організацією, в якій кожному гарантовано вільний вхід і вихід.

Найвищим органом управління кредитної спілки є загальні збори, на яких з числа їх учасників формують:

 •  спостережну раду, яка представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами, що скликаються раз на рік
 •  ревізійну комісію, яка контролює фінансово-господарську діяльність кредитної спілки
 •  правління кредитної спілки, яке є виконавчим органом, що здійснює керівництво її поточною діяльністю
 •  кредитний комітет — орган, відповідальний за організацію кредитної діяльності спілки

За рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Суть неприбуткової діяльності кредитної спілки полягає в тому, що кінцевою метою її діяльності є не отримання прибутку від наданих послуг, а самі послуги, що надаються членам кредитівки. Саме тому надання послуг відбувається на рівні, максимально наближеному до собівартості, яка забезпечує витрати на формування фондів та нарахування відсотків на внески членів кредитівки.

Церковна кредитна спілка “Анісія” це фінансова установа кооперативної форми управління, яка забезпечує взаємокредитування жителів Львівщини.

Церковна кредитна спілка “Анісія” створена 13.11.1995 р. на базі релігійної громади Української автокефальної православної церкви.

За два десятиліття Церковна кредитна спілка “Анісія” перетворилася в потужну фінансову установу з розгалуженою мережею відділень, маючи багатотисячне членство і надаючи високоякісні фінансові послуги мешканцям Львівської області (залучення депозитів та надання кредитів).

Церковна кредитна спілка “Анісія” сьогодні – це :

 • 10 відділень в районах області
 •  8000 активних членів
 •  54 млн.грн. – активів
 •  40 млн.грн. – якісного кредитного портфеля
 •  4 тис. кредитів щороку малозабезпеченим громадянам
 •  надійний фінансовий партнер іноземних та українських фінансових організацій
 •  класична кредитна спілка, яка дотримується стандартів кредитної кооперації та входить до 5-ти найбільших кредитних спілок заходу України

Історія створення

Наша місія

Бути стабільною та розвиненою фінансовою установою для сприяння покращенню рівня життя наших членів через надання доступних та прозорих фінансових послуг.

Надавати фінансові послуги малозахищеним верствам населення, які мають обмежений доступ до фінансових ресурсів.

Наші цінності

Прозорість та надійність

Членом спілки та, відповідно, користувачем її послуг може стати будь-яка людина від 18 років.

Наше ім’я

Яке ми гордо несемо понад чверть століття. Довіра до кредитної спілки – це найвища нагорода.

Фінансова стабільність

Здатність витримати несподівані зміни ринкової кон’юктури та вберегти позичальників і вкладників від наслідків фінансових потрясінь.

Задоволеність члена КС

Розроблення нових фінансових продуктів здійснюється з урахуванням потреб клієнта, збільшення позитивних оцінок роботи КС забезпечується ростом професіоналізму працівників.

Підтримка родинних цінностей

Розвиток сімейного бізнесу. Участь членів родини у розвитку сімейного бізнесу через кредитування.

Релігійна толерантність

Ми відносимось до всіх наших членів з однаковою повагою незалежно від їх релігійних переконань.

Кредитна спілка, це:

міст між містом і селом в процесі підвищення рівня життя населення за допомогою кредитів (село) та депозитів (місто);

організація, що стабільно розвивається, користується довірою вкладників, позичальників та численних партнерів;

фінансова установа з позитивною репутацією та успішним майбутнім.

Нас обирають тому що:

Надійні

Кредитна спілка ЦКС «Анісія» була створена в 1995 році. Наша команда 27 років успішно працює для забезпечення фінансового благополуччя родин Львівської області.

Вигідні

Пропонуємо вигідні умови кредитування та привабливі умови на депозити.

Швидкі

Економія часу завдяки швидкому та зручному обслуговуванні та прийняті рішення щодо кредитів та депозитів.

Зручні

Кредитна спілка налічує 10 відділень по Львівській області, що дає можливість задовольняти потреби членів кредитної спілки у кредитування та залученні депозитів.

Партнери