Розкриття інформації

Інформація клієнту

Інформація клієнту на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

A. Найменування: Церковна кредитна спілка “Анісія”
Місцезнаходження: 79008, Львівська область, Львівський район, місто Львів, площа Ринок, будинок 9
Контактний телефон: (032) 297-56-18
Адреса електронної пошти кредитної спілки: anisia@mail.lviv.ua
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 79008, Львівська область, Львівський район, місто Львів, площа Ринок, будинок 9

Б. Особа, яка надає посередницькі послуги: відсутня

В. Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:
Серія та номер Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: А00 №378706
Номер запису та дата державної реєстрації: № 1 415 120 0000 005348 від 22.01.2004 р.
Код ЄДРПОУ: 23882942

Г. Інформація щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ:
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: КС №1
Дата видачі Держфінпослуг Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: 22.01.2004 р.
Офіційне Інтернет-представництво Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/

Ґ. Інформація щодо наявності в кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги:

 • Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення
  Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, розпорядження №1594 від 06.07.2015 р.
  26.01.2017 р. розпорядженням № 162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) ліцензія актуалізована шляхом зміни її назви на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме, на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
  Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
 • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
  Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, розпорядження №1595 від 06.07.2015 р.
  26.01.2017 р. розпорядженням № 163 Нацкомфінпослуг ліцензія переоформлена на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме, на надання коштів коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
  Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію: https://kis.bank.gov.ua/Home/Search

Д. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг:

Національний банк України
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, б. 9
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Веб-сайт: https://bank.gov.ua
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601
2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ — ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі п. 165.1.29 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – ПК).
При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, складатиметься з розміру наданого кредиту та процентів за користування кредитом. Вартість супровідних послуг кредитної спілки – Ціна (плата) на надану послугу – 2% від суми кредиту (але не більше 5000 грн.) – одноразово при оформленні кредиту.

Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договором кредиту відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі — вклад (депозит)) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі п. 165.1.29 ст. 165 ПК.
В той же час, кредитна спілка виконує функцію податкового агента — утримує та сплачує (перераховує) до бюджету:

 1. 1) податок на доходи фізичних осіб — 18% від суми доходів у вигляді нарахованих (виплачених) процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці (відповідно до п. 170.4 ст. 170 ПК)
 2. 2) військовий збір — 1,5% від суми доходів у вигляді нарахованих (виплачених) процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці (згідно п.п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України)

У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховані такі доходи.

У разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та здійснення у зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, кредитна спілка, як податковий агент, проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.

Повернення надміру утриманих сум податку, що виникли внаслідок проведення такого перерахунку, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню кредитною спілкою, як податковим агентом, за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць.
3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

А. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг — право наявне згідно Договору про споживчий кредит. Щодо інших кредитних та депозитних договорів таке право не передбачено законом та договором.

Б. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору про споживчий кредит, а також інші умови використання права на відмову від договору
Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитись від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитись від цього договору позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.

В. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): 3 місяці (окрім кредиту “Під заставу депозиту”, за яким мінімальний строк дії договору становить 1 місяць).

Г. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права на дострокове виконання договору, а також наслідки таких дій

Кредитний договір

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом.

Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.

Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.

У разі розірвання споживачем договору про надання супровідних послуг, який є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог частини четвертої статті 20 ЗУ “Про споживче кредитування”, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

Вкладник має право достроково розірвати Договір з дотриманням вимог, встановлених Договором.

Ґ. Порядок внесення змін та доповнень до договору

Кредитний договір

1) Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про споживче кредитування” та інших істотних умов, здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення.
2) Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступний спосіб та строки:

 1. 1. Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.
 2. 2. Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.
 3. 3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк, передбачений п.3) п.2 пропозиція вважаються не прийнятою.
 4. 4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Кредитодавця (відокремлених підрозділів Кредитодавця) в письмовій формі, протягом 5 днів з дня надання письмової відповіді.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

1) Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.
2) Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом семи днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.
3) Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк, передбачений п. 2), пропозиція вважаються не прийнятою.
4) Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом семи днів з дня надання письмової відповіді.
5) Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

Д. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги
Тип процентної ставки — фіксована. Збільшення фіксованої процентної ставки не можливе без письмової згоди споживача фінансової послуги.
4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

А. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг
1. Скарги споживачів фінансових послуг подаються і розглядаються кредитною спілкою в позасудовому порядку згідно Закону України “Про звернення громадян” за місцезнаходженням кредитної спілки: 79008, Львівська область, м. Львів, площа Ринок, б. 9.
2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

Національний банк України.

 • Онлайн-форма на вебсайті НБУ
 • Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ)
 • Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
 • Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601
 • Телефон: 0 800 505 240 (Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45)
 • Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240
 • Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24.
 • Розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел (044) 279-12-70, електронна пошта: info@dpss.gov.ua , веб-сайт: http://dpss.gov.ua

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, місцезнаходження: 79011, Львівська обл., м. Львів, вул. Вітовського, 18, тел. (032) 261-36-90, електронна пошта: office@lvivdpss.gov.ua, веб-сайт: www.lvivdpss.gov.ua

Б. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства
Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються при наданні фінансової послуги

Інша інформація про кредитну спілку, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України

Відомості про про режим робочого часу та відокремлені підрозділи фінансової установи: за посиланням

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Стосовно Спілки не порушено провадження у справі про банкрутство, не застосовані процедури санації.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.