Кредит під “Споживчі потреби”

Кредитний калькулятор
Підвид кредиту
Сума, грн
Строк кредиту, міс
Дата підписання договору
Знижка
Інші послуги кредитодавця
Підвид кредиту
На ведення особистих селянських господарств
Орієнтовний щомісячний платіж
Загальні витрати за кредитом
Загальна вартість кредиту
Реальна річна процентна ставка
Переглянути детальний графік розрахунків
Калькулятор розраховує приблизну суму. Для точного розрахунку надішліть заявку
На ведення особистих селянських господарств
До виплати:
Нарахований дохід
Утримано податків
Дохід за вкладом
Калькулятор розраховує приблизну суму. Для точного розрахунку надішліть заявку

Умови кредитування

Сума/ліміт кредиту, гривень
Мінімальний розмір кредиту – 7 000

Максимальний розмір кредиту – 300 000
Строк кредитування, місяців
від 3 до 36
Процентна ставка, відсотків річних
від 40% до 43%1
Реальна процентна ставка, відсотків річних
від 55,99% до 88,37%
Дострокове погашення
Без штрафів та санкцій
1  з врахуванням системи знижок відповідно до умов надання послуги

Цілі кредитування

  • на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна
  • на придбання автотранспорту
  • на придбання побутової техніки та комп’ютерів
  • на інші потреби
  • “Енергоефективний”

 

Попередження

про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит:

1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит.
У разі правомірного користування споживчим кредитом споживач сплачує всі платежі передбачені договором про споживчий кредит згідно графіку платежів, інформація про нього вноситься до БКІ.
У разі порушення умов договору про споживчий кредит (включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач:
– Відшкодовує збитки у розмірі несплаченої суми кредиту та процентів за фактичний строк користування кредитом.
– У разі несвоєчасного надходження (прострочення) планового платежу (згідно графіка платежів) повністю або частково більше як на 4 (чотири) дні КС за рішенням уповноваженого органу управління має право вимагати від споживача сплати договірних санкцій у розмірі 60% річних, нарахованих на залишок суми кредиту з дати планового платежу (згідно графіка платежів) до повного виконання Позичальником своїх поточних зобов’язань зі сплати простроченого платежу. Договірні санкції є окремим видом забезпечення виконання зобов’язання, що встановлений на підставі ч. 2 ст. 546 ЦК України та не належить до неустойки (пені, штрафу)
– У разі неповернення кредиту в строк, передбачений договором, вважається, що споживач продовжує користуватися кредитом і він зобов’язаний сплачувати проценти за неправомірне користування кредитом, за ставкою передбаченою договором, до дня повернення кредиту включно.
Кредитна спілка отримує право на розірвання договору в порядку та з підстав, передбачених договором або законом та/або на дострокове повернення кредиту.
У споживача можуть виникнути податкові зобов’язання щодо сплати до бюджету податків та зборів у разі неповернення кредиту у розмір та з підстав передбачених ПК України.
У разі забезпечення споживчого кредиту майном або майновими правами що належать споживачу кредитна спілка отримує право на звернення стягнення на таке забезпечення.
2. Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на Вашу кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
3. Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від кредитної спілки або спорідненої чи пов’язаної з нею особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.
4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
5. Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
6. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.
8. Кредитна спілка не застосовує систему дистанційного обслуговування (уключаючи особистий кабінет на вебсайті КС), в якій здійснюється ініціювання споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору.
Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється в порядку передбаченому договором про споживчий кредит. Зміни до договору вносяться за взаємною згодою та на умовах погоджених сторонами.

Переваги кредитування у ЦКС “Анісія”

спрощена процедура та якісне обслуговування

відкрита методика нарахування відсотків за користування кредитом

здешевлення кредиту за рахунок дострокового погашення

відсутність щомісячних комісій та прихованих платежів

Як оформити кредит?

Подати заявку

Заповніть та надішліть заявку он-лайн

Подати заявку

Відповісти на дзвінок кредитного спеціаліста

Надайте відповіді на запитання кредитного спеціаліста, коли він зателефонує

Отримати кошти

Підписати кредитний договір у відділенні кредитної спілки та отримати кошти

Вибрати відділення

Замовте онлайн-консультацію безкоштовно!

Ви завжди можете скористуватись зворотнім зв’язком, якщо у Вас виникли питання або зателефонуйте нам:

+38 (096) 388-96-26
Ми на зв’язку