Кредитний калькулятор

calc
int1
Володимир Сидоровський:
"Мрію створити те, що буде працювати і після мене,
що залишить гарний слід в історії!"
int1
Володимир Сидоровський:
Ми показуємо ефективну роботу
ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до рішення загальних зборів членів Церковної кредитної спілки "Анісія" від 21 квітня 2015 р. повідомляємо про припинення членства у кредитній спілці осіб, які не сплатили членський внесок до резервного капіталу.
Просимо таких осіб з'явитися до Церковної кредитної спілки "Анісія" (за адресами, вказаними тут) для отримання належних їм внесків.

Правління ЦКС "Анісія"

Інформація клієнту на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
А

Найменування: Церковна кредитна спілка "Анісія"
Місцезнаходження: 79008, Львівська область, м. Львів, площа Ринок, б. 9
Адреса електронної пошти кредитної спілки: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Б

Особа, яка надає посередницькі послуги: відсутня
В

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:
Серія та номер Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи: А00 № 378706.
Номер запису та дата державної реєстрації: № 1 415 120 0000 005348 від 22.01.2004р.
Г

Інформація щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ:
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: КС №1
Дата видачі Держфінпослуг Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: 22.01.2004 р.
Ґ

Інформація щодо наявності в кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ
26.01.2017 Розпорядженням № 162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) ліцензія на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки актуалізована шляхом зміни її назви на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме, на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Статус ліцензії: чинна, безстрокова.

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
26.01.2017Р. Розпорядженням № 163 Нацкомфінпослуг ліцензія на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки переоформлена на ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме, на надання коштів коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
Д

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг:

- Національний банк України, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, б. 9, тел. 0 800 505 240, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , веб-сайт https://bank.gov.ua
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА — ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ — ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ
В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі п. 165.1.29 ст. 165 Податкового кодексу України (далі - ПК).
В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі — вклад (депозит)) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі п. 165.1.29 ст. 165 ПК.
В той же час, кредитна спілка виконує функцію податкового агента — утримує та сплачує (перераховує) до бюджету:
1) податок на доходи фізичних осіб — 18% від суми доходів у вигляді нарахованих (виплачених) процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці (відповідно до п. 170.4 ст. 170 ПК);
2) військовий збір — 1,5% від суми доходів у вигляді нарахованих (виплачених) процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці (згідно п.п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України).
У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховані такі доходи.
У разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та здійснення у зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, кредитна спілка, як податковий агент, проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.
Повернення надміру утриманих сум податку, що виникли внаслідок проведення такого перерахунку, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню кредитною спілкою, як податковим агентом, за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць.
Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договором кредиту відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.
3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
А

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг — право наявне згідно Договору про споживчий кредит.
Б

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору
Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитись від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитись від цього договору позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього договору. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується у випадках, передбачених законодавством України.
В

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): мінімальний строк дії договору не застосовується.
Г

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права на дострокове виконання договору, а також наслідки таких дій

Кредитний договір

Позичальник має право розірвати достроково кредитний договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, та інших платежів по цьому договору, якщо вони є. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. Якщо позичальник скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача в бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту.
Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір з дотриманням таких правил:
1) вкладник зобов’язаний повідомити кредитну спілку про свій намір достроково розірвати договір шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання договору (вимоги про повернення внеску);
2) якщо договором передбачено перерахунок нарахованих на вклад процентів, вкладник зобов”язаний повернути кредитній спілці надмірно отримані проценти. Повернення надмірно отриманих процентів може здійснюватися:
  • шляхом їх внесення до каси кредитної спілки;
  • шляхом їх внесення на поточний рахунок кредитної спілки в банку;
  • шляхом їх відрахування з грошових коштів за вкладом, які б мали бути повернуті Вкладнику згідно умов договору;
3) кредитна спілка зобов’язана повернути вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов договору упродовж 7 (семи) робочих днів з дня отримання повідомлення від вкладника про розірвання договору (вимоги про повернення внеску);
4) днем припинення нарахування процентів за внеском є день, що передує дню повернення внеску.
Ґ

Порядок внесення змін та доповнень до договору
Будь-які зміни і доповнення до договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані сторонами, шляхом укладення додаткового договору.
Д

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги
Тип процентної ставки — фіксована, не може бути збільшена кредитодавцем в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки можливе виключно за письмової згоди позичальника.
4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
А

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг
1. Скарги споживачів фінансових послуг розглядаються кредитною спілкою в позасудовому порядку згідно Закону України “Про звернення громадян” за місцезнаходженням кредитної спілки.
2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:
- Національний банк України, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , веб-сайт: https://bank.gov.ua
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) , адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел (044) 279-12-70, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , веб-сайт: http://www.consumer.gov.ua

- ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, місцезнаходження: 79011, Львівська обл., м. Львів, вул. Вітовського, 18, тел. (032) 261-36-90, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., веб-сайт: www.lvivdpss.gov.ua
Б

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства
Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються при наданні фінансової послуги

Сплата по кредиту

Оплата онлайн

Бережіть здоров'я та економте свій час! Сплачуйте по кредиту онлайн!

Ми в соцмережах

Карта

Календар

Календар свят і подій.

Наші партнери

Об'єднання кредитних спілок "Програма захисту вкладів"

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок

Українська об'єднана кредитна спілка

Проект Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)

UKI - Українська Ключова Ініціатива

Whole Planet Foundation

Проект AgriAnalytica